Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÉS WEBÁRUHÁZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a servipack.unas.hu webhelyen (a továbbiakban: honlap vagy weboldal) elérhető szolgáltatás felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) általi igénybevételének, használatának a feltételeit tartalmazza. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatás, amely a jelen ÁSZF-ben nem szerepel, a honlapon elérhető. Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

A SZOLGÁLTATÓ

Név: SERVIPACK Csomagolóeszköz-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és személyes ügyintézés helye: 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9.

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9.

Képviselő neve: Töreki Szabolcs, ügyvezető

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-085483

Adószám: 12501591-2-13

Közösségi adószám: HU12501591

Számlavezető pénzintézet: OTP BANK NYRT.
Bankszámlaszám: 11742094-26992927

IBAN számlaszám: HU90 1174 2094 2699 2927 0000 0000

E-mail cím: info@servipack.hu

Telefonszám: +36 28 545 310

Fax: +36 28 545 315

3. A honlapon folytatott tevékenység

A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

Cukrászati, sütőipari, vendéglátóipari és élelmiszeripari termékekkel foglalkozó webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzleti felhasználók részére.

   

  4. Felhasználási feltételek

  FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

  4.1 Üzleti felhasználó

  Üzleti felhasználó a jelen ÁSZF vonatkozásában az a Felhasználó (személy, társaság, egyéb gazdálkodó szervezet), aki üzleti tevékenysége körében kíván terméket megrendelni, szolgáltatást igénybe venni a webáruházból (a továbbiakban: üzleti felhasználó vagy üzleti felhasználók). Magánszemélyeknek nincs módjuk a webáruházban vásárolni.

   

  A jelen ÁSZF Felhasználóra vonatkozó rendelkezései minden Felhasználóra (ideértve az üzleti felhasználókat is) érvényesek, míg az üzleti felhasználókra vonatkozó rendelkezések kifejezetten csak az üzleti felhasználókra irányadók.

  4.2 Felelősség

  A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével felelősséget nem vállal.

  A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.

  A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

  A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során a Szolgáltató, illetve harmadik személyek jogait, továbbá a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse meg.

  A Felhasználó által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni, azonban a Szolgáltató ezekért felelősséget nem vállal.

  4.3 Szerzői jogok

  A Szolgáltatót, mint a honlap üzemeltetőjét, továbbá a servipack.unas.hu weboldal tartalmának létrehozásában közreműködő személyeket szerzői jog illeti meg a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján.

  Így a honlapon megjelenő minden tartalom - a tájékoztatók, leírások, cikkek, a képek, videók a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldás - szerzői mű (a továbbiakban: "szerzői mű"), amely a fenti törvényben megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt áll.

  A honlapon fellelhető szerzői mű többszörözése eltérő rendelkezés hiányában nem megengedett.

  Tilos a szerzői mű bármely technikai módszerrel bármilyen típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Minden jogosulatlanul felhasznált tartalmi elem (pl. cikk, leírás, kép) után legalább 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint  használati díj/kártalanítás kerül érvényesítésre. Ez a tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

   5. A honlapon történő vásárlás

   BELÉPÉS, MEGRENDELÉS, VÁSÁRLÁS

   5.1 Termékbemutatás, megrendelés folyamata

   A honlap a termékbemutatás révén lehetőséget biztosít a Felhasználó számára arra, hogy a Szolgáltató termékeit és az általa végzett szolgáltatásokat megismerje, továbbá online megrendelési lehetőséget nyújt az üzleti felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

   A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, a Felhasználó itt tájékozódhat a Szolgáltató által forgalmazott termékek részletes jellemzőiről, illetve a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról és üzleti felhasználó esetén belépést követően a termékek és szolgáltatások (a továbbiakban: termék vagy termékek) áráról. Regisztráció nélkül csak a termékekről, illetve szolgáltatásokról tájékozódhat a Felhasználó árak nélkül.

    

   A webáruházban történő vásárlás csak üzleti felhasználók részére előzetes regisztrációt, illetve annak Szolgáltató részéről történő jóváhagyását követően lehetséges. A jóváhagyást a Szolgáltató 5 munkanapon belül küldi meg az üzleti felhasználó részére.

   A regisztráció jóváhagyása nem automatikus, hanem az adminisztrátor dönti el, hogy érvényesíti-e azt a Felhasználó által megadott adatok alapján.

   Amennyiben az üzleti felhasználó korábban regisztrált a honlapon, az árak megtekintése és a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával, a belépést követően folytatható.

    

   Regisztráció esetén az alábbi adatokat kell az üzleti felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról az üzleti felhasználó e-mailben és a honlapon tájékozódhat. Az üzleti felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.  A hozzáférési adatok titokban tartásáért az üzleti felhasználó felelős. Az üzleti felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. 

   Elfelejtett felhasználónév és/vagy jelszó: Az érintett – amennyiben felhasználó nevét vagy jelszavát elfelejtette, új jelszót kérhet.

   A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

   A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. Az üzleti felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Az üzleti felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot vagy elmentheti a Kosarat későbbi vásárláshoz.  A megrendelés következő lépéseként az üzleti felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. Az üzleti felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, illetve azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével lehet javítani a megadott adatokon. Ha az üzleti felhasználó választott fizetési és szállítási módot, továbbá mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) hibás adatot észlel az üzleti felhasználó, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

    

   Az üzleti felhasználó a belépést megrendelési szándéktól függetlenül a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik az Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani az üzletifelhasználó, valamint nyomon követheti a leadott megrendelésének adatait és annak állapotát.

    

   5.3 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

   A Szolgáltató az üzleti felhasználó megrendelését 48 órán belül e-mailben igazolja vissza. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint az üzleti felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

   Ha az üzleti felhasználó nem kapja meg a Szolgáltató visszaigazolását 48 órán belül, úgy mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni és az általa esetlegesen kifizetett vételár az üzleti felhasználó részére visszajár. A Szolgáltató a vételárat az erről történő értesülést követő 5 (öt) napon belül köteles visszautalni az üzleti felhasználó által megadott bankszámlaszámra.

   5.4 A szerződés létrejötte

   A szerződés megkötésére magyar nyelven kerül sor. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a visszaigazolásnak az üzleti felhasználó e-mail címére történő megérkezésével, a Szolgáltató általi teljesítésig terjedő határozott időtartamra jön létre.

   A szerződés iktatása

   A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

   5.5 Számla

   A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amelyet a megrendelt termékkel együtt küld meg az üzleti felhasználó részére.

    

   5.6 Fizetési módok

    

   5.6.1 Előre utalás

   A Szolgáltató visszaigazolásának kézhezvételét követően, annak rendelkezései szerint, az ott megadott határidőn belül tudja az üzleti felhasználó a vételárat a Szolgáltató által megadott bankszámlára történő átutalással kiegyenlíteni. Az utalás közlemény rovatában az üzleti felhasználó köteles feltüntetni a megrendelés számát.

   5.6.2 Bankkártyás fizetés a megrendelés befejezése előtt

   A Kosárba helyezett termékek a Fizetés gombra történő kattintással, az azonnali bankkártyás fizetés kiválasztásával bankkártyával is kifizethetők.

   Azonnali bankkártyás fizetés esetén az üzleti felhasználónak meg kell adnia a bankkártya számát, annak érvényességi idejét és titkos (CVV) ködját, amely a bankkártya hátoldalán található. Az azonnali bankkártyás fizetés Barion rendszerén keresztül biztonságos rendszerben történik. A bankkártya adataihoz a Szolgáltató nem fér hozzá, azokat nem tárolja. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

    

   5.6.3 Utánvét

   Készpénzzel vagy előzetes jelzés esetén bankkártyával terminálon keresztül a megrendelt termék átvételekor

    

   5.6.4 Egyéb fizetési módok, mint például az utólagos utalás beállítása csak az adminisztrátor által lehetséges, amennyiben a hitelbírálat, illetve hitelképesség vizsgálat eredménye pozitív.

   5.7 Átvételi lehetőségek, szállítás

   A csomagok kiszállítása munkanapokon történik, a raktáron lévő termékek a Szolgáltató általi visszaigazolást követően maximum 4 munkanapon belül kerülnek kiszállításra elsősorban a Szolgáltató áruszállító kollégái által. A Szolgáltató jogosult a csomagok kiszállításához futárszolgálatot is igénybe venni.

   A raktáron nem található, de rendelhető termékek esetén a szállítási idő 1-6 hét. A rendelhető termékek várható beérkezéséről mindig tájékoztatjuk az üzleti felhasználót.

   A szállítási díjakról a megrendelés során a szállítási mód kiválasztásánál nyújt tájékoztatást a Szolgáltató.

   A csomag várható érkezéséről a Szolgáltató vagy a futárszolgálat e-mailben értesíti az üzleti felhasználót.

   A kézbesítést 2 alkalommal próbálja meg teljesíteni a Szolgáltató áruszállító kollégája vagy a futárszolgálat, ha azt egyik alkalommal sem veszi át az üzleti felhasználó, abban az esetben köteles a Szolgáltatóval egyeztetni, hogy azt mikor tudja a Szolgáltató székhelyén átvenni vagy a szállítási díj újbóli megtérítése mellett kiszállíttatni.

   Utánvétes fizetés esetén a csomag és szállítás díja készpénzben vagy előzetes jelzés esetén bankkártyával rendezhető.  

   A termék átvételekor az üzleti felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, az üzleti felhasználó kérheti az áruszállítást végző személytől/futártól a jegyzőkönyv felvételét, mert a termék áruszállítást végző személytől/futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt – a vonatkozó szavatossági jogok kivételével - nem áll módjában elfogadni.

   Szolgáltató főként frissárut és egyéb gyorsan romlandó vagy speciális elhelyezést (hűtést, mélyhűtést igénylő) árukat forgalmaz. Ilyen áruk vonatkozásában fontos, hogy azokat az üzleti felhasználó az előírások szerint tárolja és használja fel. Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha az áru hibája a nem megfelelő tárolásra vagy felhasználásra vezethető vissza. Azt a tényt, hogy az üzleti felhasználó a terméket az előírások szerint tárolta és használta fel, vita esetén ő köteles bizonyítani.

   Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

   A Szolgáltató - eltérő megállapodás hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles az üzleti felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén az üzleti felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, az üzleti felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. Az üzleti felhasználó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

   6. Szavatosság

   SZAVATOSSÁG

   6.1 Kellékszavatosság

   Az üzleti felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

   Az üzleti felhasználóval kötött szerződés esetén az üzleti felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

   Az üzleti felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az üzleti felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az üzleti felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az üzleti felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

   Választott kellékszavatossági jogáról az üzleti felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az üzleti felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

   Az üzleti felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

   Az üzleti felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az üzleti felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles az üzleti felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén az üzleti felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

   6.2 Szavatossági igények érvényesítése

   A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

   Név: SERVIPACK Csomagolóeszköz-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

   Székhely és személyes ügyintézés helye: 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9.

   Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9.

   Telefonszám: +36 28 545 315

   E-mail cím: info@servipack.hu

   7. Jogérvényesítési lehetőségek

   JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

   7.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

   A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

   Név: SERVIPACK Csomagolóeszköz-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 

   Székhely és személyes ügyintézés helye: 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9.

    

   Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9.

   Telefonszám: +36 28 545 315

   E-mail cím: info@servipack.hu

    

   A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a panaszra tett érdemi válaszával együtt öt évig megőriz.

   Személyesen a Szolgáltató székhelyén közölt szóbeli panasz esetén a Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát köteles a Felhasználónak helyben átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

   A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

   Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

   A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

   A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés a jelen ÁSZF vonatkozásában a postára adást jelenti.

   A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

   7.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

   Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

   • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
   • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Pest megyei Békéltető Testületnél (cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
   • Bírósági eljárás kezdeményezése.
   8. Egyéb

   EGYÉB

   8.1 ÁSZF, árak módosítása

   A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat bármikor módosíthatja. Az ármódosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes, tehát visszamenőleges ármódosításra nem kerülhet sor. A Felhasználó a honlapon az általa eszközölt megrendeléskor szereplő árakon jogosult megvásárolni a termékeket.

   8.2 Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex

   A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre, azonban a 2008. évi XLVII. törvényben foglaltakat működése során teljes mértékben tiszteletben tartja.

   8.3 Technikai korlátok

   A webáruházban történő vásárlás feltételezi az üzleti felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

   8.4 Adatvédelmi szabályzat

   A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://www.servipack.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

   Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. január 23.

   Adatkezelési tájékoztató
   ADATVÉDELMI NYILATKOZAT I

   A servipack.unas.hu webhelyre vonatkozó és a servipack domain nevet (cégnevet) tartalmazó e-mail címekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

    

    

   1. A webhely üzemeltetője és az adatvédelemmel kapcsolatos alapvetés

    

   A SERVIPACK Csomagolóeszköz-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-085483), mint adatkezelő - a továbbiakban: Servipack vagy adatkezelő -, ezúton tájékoztatja Önt, hogy a www.servipack.unas.hu webhely (a továbbiakban: Weboldal vagy honlap) üzemeltetése során, illetve a servipack domain nevet tartalmazó elektronikus levelek vonatkozásában a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

   A Servipack elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ennek megfelelően kiemelten fontosnak tartjuk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelmét és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Servipack bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

    

   Általános rendelkezések

   Általános rendelkezések

    

   2.1       Az adatkezelő adatai

    

   Az adatkezelő neve: SERVIPACK Csomagolóeszköz-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

   Székhelye: 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9.

   Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

   Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-085483

   Képviselő neve: Töreki Szabolcs, ügyvezető

   Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben kérjük lépjen velünk kapcsolatba e-mailen az info@servipack.hu e-mail címen.

    

   2.2       A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

    

   A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen Weboldallal, illetve a servipack domain nevet (cégnevet) tartalmazó e-mail címekre érkező ajánlatkéréssel, illetve kapcsolatfelvétellel összefüggésben folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó vagy érintett).

    

   2.3       Fogalmak

    

   személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

    

   adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

    

   adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

    

   adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

    

   harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

    

   az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

    

   IP cím: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

    

   2.4       Alapelvek

    

   A Servipack, mint adatkezelő felelős az alábbi alapelvek tiszteletben tartásáért, illetve érvényre juttatásáért:

   • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
   • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
   • a kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
   • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
   • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
   • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

    

   2.5       Jogszabályi háttér

    

   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

   1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
   2. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
   3. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
   4. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
   5. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
   6. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
   7. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről.

    

   A Servipack általi adatkezelés

   A Servipack általi adatkezelés

    

   3.1       A www.servipack.unas.hu honlapon keresztül ajánlatot kérő személyek adatai

    

   Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során árajánlatkérés, illetve kapcsolatfelvétel esetén rögzíti az ajánlatot kérő, illetve a Servipack-kal az info@servipack.hu e-mail címre, illetve más, a servipack domain nevet (cégnevet) tartalmazó e-mail címekre érkező ajánlatkérés, illetve kapcsolatfelvétel vonatkozásában a kapcsolatot felvevő személy adatait a szolgáltatás esetleges teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében.

    

   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

   A kezelt adatok köre: dátum, idő, név, e-mail cím, telefonszám, érintett cég (ha van ilyen).

    

   Az adatkezelés időtartama: az ajánlatkéréstől, illetve a kapcsolatfelvételtől számított 30 nap.

    

   Az adatkezelés időtartama, ha az ajánlatkérést, illetve kapcsolatfelvételt követően megrendelésre, illetve szerződéskötésre is sor kerül: a megrendelés teljesítésétől, illetve a szerződés bármely módon történő megszűnésétől, illetve megszüntetésétől számított 5 (öt) év.

    

   Adattovábbítás külső szerverek működése miatt:

   A portál html kódja a Servipack-tól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

    

   A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

    

   3.2       A webáruházzal kapcsolatos adatvédelem

    

   A Servipack a servipack.unas.hu weboldalon cukrászati, sütőipari, vendéglátóipari és élelmiszeripari termékekkel foglalkozó webáruházat (a továbbiakban: webáruház) működtet üzleti felhasználók részére.

    

   Üzleti felhasználó a Weboldal használati feltételek és webáruház általános szerződési feltételek vonatkozásában az a Felhasználó (személy, társaság, egyéb gazdálkodó szervezet), aki üzleti tevékenysége körében kíván terméket megrendelni, szolgáltatást igénybe venni a webáruházból. Magánszemélyeknek nincs módjuk a webáruházban vásárolni.

    

   A webáruházban csak regisztrált üzleti felhasználók tudnak vásárolni.

    

   A webáruházba történő regisztráció esetén az alábbi adatokat kell az érintettnek (üzleti felhasználónak) megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról az érintett e-mailben és a honlapon tájékozódhat. Az érintett regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól az info@servipack.hu e-mail címen, ez esetben regisztrációja törlésre kerül és új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

    

   Az érintett a Servipack által részére kiadott felhasználó névvel és jelszóval tud a webáruházba belépni, az általa előzetesen megadott adataihoz hozzáférni, azokat módosítani, a vásárlásait nyomon követni.

    

   Az adatkezelés célja: vásárlás a webáruházban

    

   Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az Eker. tv. 13/A. § (1) és (2) bekezdése

    

   A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím.

    

   Elfelejtett felhasználónév és/vagy jelszó: Az érintett – amennyiben felhasználó nevét vagy jelszavát elfelejtette, új jelszót kérhet.

   Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén a megadott adatok fentiek szerinti feltöltésétől az arra jogosult általi törléséig terjedő időtartam.

   Amennyiben szerződéskötésre is sor kerül az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítésétől, illetve a szerződés bármely módon történő megszűnésétől, illetve megszüntetésétől számított 5 (öt) év.

    

    

    

    

   3.3       Elektronikus hírlevél

    

   A Servipack elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azon személyek részére, akik ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

   A hozzájárulás megadásának módja: a hírlevélre történő feliratkozással

    

   Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

    

   Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

    

   A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja, az érintett e-mail címe.

    

   Az adatok törlésének határideje:
   - visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét)
   - a nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetén 30 nap.

    

    

   3.4       Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése

    

   A Servipack akár, mint szerződő fél, akár mint a szerződő fél képviselője – által kötött szerződésekben megjelölt kapcsolattartók adatait az alábbiak szerint kezeli a Servipack:

   Az adatkezelés célja: a természetes személy üzleti partner/szerződő partner, továbbá azon természetes személyek adatainak kezelése, akik az üzleti partner/szerződő partner részéről, az üzleti partner kapcsolattartóiként kerülnek meghatározásra.

   Az adatkezelés jogalapja: a Servipack jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.
   A Servipack jogos érdekébe tartozik a szerződés megkötése az üzletipartnerekkel/szerződő partnerekkel, a szerződések teljesítése, a szerződésben foglaltak figyelemmel kísérése, az esetlegesen felmerülő viták rendezése és az üzleti partnerekkel/szerződő partnerekkel történő kapcsolattartás.   

   A kezelt adatok köre: az üzleti partner munkavállalójának, megbízottjának azonosításra alkalmas és a kapcsolattartás céljára szükséges személyes adatai (pl. név, e-mail cím, telefonszám).

   Az adatkezelés időtartama: az adott szerződés hatályának időtartama, illetve a szerződés megszűnését követő 5 (öt) év.

   Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a személyes adatokhoz azon személyek férhetnek hozzá, akik az adott szerződéssel, illetve üzleti partnerrel/szerződő partnerrel kapcsolatba kerülnek, illetve ehhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.

   A személyes adatok címzettjei: adattovábbításra a szerződés teljesítése, érvényesítése során közreműködő személyek részére sor kerülhet.

   Az adatszolgáltatás indokoltsága: az adatkezelés szükséges az üzleti partnerrel/szerződő partnerrel szerződés megkötése, teljesítése, figyelemmel kísérése, adott esetben felmerülő viták rendezése, az üzleti partnerrel/szerződő partnerrel való kapcsolattartás érdekében.

    

   3.5       Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban

    

   Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, kérjük, hogy erről az info@servipack.hu e-mail címen és/vagy a 2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9. címen tájékoztassa a Servipack-ot.

   Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Servipack-kal, az érintett és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.

   Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

   A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül, a Servipack a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

   Az adatkezelés időtartama: Amennyiben e-mailben és/vagy írásban üzenetet küld részünkre, az üzenetet a kézhezvételtől számított legfeljebb 5 (öt) évig őrizzük meg.

   Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Servipack a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a panasz másolatával a jegyzőkönyv felvételtől számított 5 (öt) évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.

    

   Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

   Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

    

   Az GDPR 7. és 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Servipack által kezelt személyes adatai tekintetében

    

   • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
   • a személyes adatok helyesbítését kérje;
   • a személyes adatok törlését kérje;
   • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
   • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
   • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
   • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

    

   Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Servipack indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Servipack nem tesz intézkedést, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Servipack válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

    

   A Servipack minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Servipack tájékoztatást ad a címzettekről.

    

   4.1       Hozzáférés joga

    

   Ön jogosult arra, hogy a Servipack-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

   A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai, a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Servipack közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat esetlegesen nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

    

   4.2       Helyesbítés

    

   Ön jogosult arra, hogy kérésére a Servipack indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

    

   4.3       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

    

   Ön jogosult arra, hogy kérésére a Servipack indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

   • a személyes adatokra már nincs szükség;
   • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   • ha a személyes adatokat a Servipack jogellenesen kezelte;
   • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

    

   Az adatot a Servipack nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

    

   4.4       Az adatkezelés korlátozásához való jog

    

   Ön jogosult arra, hogy kérésére a Servipack korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

   • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Servipack ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
   • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • a Servipack-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

    

   Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Servipack előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

    

   4.5       A tiltakozáshoz való jog

    

   Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Servipack jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Servipack a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

    

   4.6       Az adathordozhatósághoz való jog

    

   Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Servipack közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

    

   • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
   • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. 

    

   A fenti két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

    

   4.7       Visszavonás joga

    

   Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

    

   4.8       Jogorvoslat - panasz

    

   Amennyiben Ön nem ért egyet a Servipack válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

    

   4.9       Bírósághoz fordulás joga

   Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

    

   Egyéb rendelkezések

   Egyéb rendelkezések

    

   5.1       Adatbiztonsági intézkedések

    

   A Servipack az Ön által megadott személyes adatokat a székhelyén (2100 Gödöllő, Ipari Park, Csonka János utca 9.) található szerveren tárolja. A személyes adatai tárolásához a Servipack más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

   Tárhelyszolgáltató esetleges igénybevétele esetén a Servipack jogosult az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából a mindenkori tárhely-szolgáltatója részére továbbítani, aki az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

    

   A Servipack megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatás ellen.

    

   5.2       Adattovábbítás

    

   A Servipack rendelkezésére bocsátott adatok nem kerülnek továbbításra, csak abban az esetben, ha a Servipack mégis igénybe vesz tárhelyszolgáltatót

    

   5.3       Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotást

    

   A Servipack az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

    

   5.4       Egyéb adatkezelések

    

   A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

   Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

   A Servipack a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

    

   5.5       A Szabályzat módosítása

    

   A Servipack jogosult arra, hogy a jelen Szabályzatot bármikor frissítse, módosítsa.

   A Servipack a frissített változatot honlapján közzéteszi.

   Vásárlási tudnivalók
   Áruszállítás

   Szállítási napok:

   - Budapesten: minden héten kedd, szerda és péntek (kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat)
   - Zóna 1 (Budapest vonzáskörzetében): szerda (kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat)
   - Zóna 2 (Ország területe Budapest vonzáskörzetén kívül): a hőmérséklet-szabályozott szállítást igénylő termékek miatt egyedi visszaigazolás alapján

   Megrendelés
   A megrendeléseket az Üzleti Partner legkésőbb az adott zónában történő szállítási napot megelőző munkanap 14:00 h-ig tudja leadni.